Dehler 35 SQ mässans båt i Finland 2014 !

"De traditionella båtpriserna delades ut den 12 februari 2014  på Vene 14 Båt-mässan. Till Mässans segelbåt utsågs Dehler 35 SQ.
Utmärkelserna Mässans motorbåtar och segelbåt delades ut för sextonde gången.Syftet med Mässans motorbåtar och segelbåt -utmärkelserna är att utveckla båtbranschen och ge aktörer i branschen erkänsla för lyckad produktutveckling. I juryn medverkade specialforskare Markku Hentinen från VTT, chefredaktör Ari Inkinen från tidningen Vene, chefredaktör Vesa Leppä från tidningen Kippari, utvecklingschef Kimmo Patrakka från Trafi, chefredaktör Jan Sjölund från tidningen Venemestari och chefredaktör Kari Wilén från tidningen Frisk Bris." skriver branchorganisationen Finnboat.

Fakta: Dehler 35 SQ introducerades 2012, båten är en nytappning i dubbel rattskonfiguration av den framgångsrika testvinnaren Dehler 35. Den framgångsrika Dehler 35an är ritad av Simonis Voogd  och har bland annat vunnit ORC International mästerskapet i havskappsegling i Tyskland.
Nya Dehler 35 SQ har förutom dubbelrattskonfiguration även nedfällbar badplattform som tillval. Vg läs mera under fliken D35.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter