EXPEDITION NAVIGATIONS PROGRAMVARA FÖR TÄVLING OCH HAVSSEGLING. 

Expedition är en komplett PC-programvara för taktisk och strategisk navigering som är utvecklats av Volvo Ocean Race veteranen och Whitbread Around the World segraren Nick White.Expedition användes idag av de världsledande proffsteamen inom Volvo Ocean Race, Americas Cup, TP52 samt havskappsegling.

 

Expedition erbjuder egenskaper som:
SJÖKORTSPLOTTER
- Kartplotter med zoom och pan funktioner för navigering i och mellan sjökort. Systemet fungerar med både,vektor och rasterkort, med support för C-Map NT och Max, Maptech PCX och BSB 1-5, Softchart format.- Visning på sjökorten av märken, kurser, laylines, spår och Race Schedule ( spår och info om andra båtar) information.

AVANCERAD VÄDER DISPLAY OCH HANTERING AV VÄDERFILER

 GRIB fils support och hantering av dessa, Grib 1 and 2 stöd, samt autokoppling av multippel väderdata och filer.Integrerade väderrapportering (skepp, bojar, landstationer).Integration av vädertjänster från Saildocs, NOAA, Ocens & MailASail.

Integration av tidvatten och strömmar med NOAA, Proudman, SHOM & Tidetech.

 

VÄRLDSLEDANDE ALGORITMER FÖR VÄDERROUTING.

Kan visa flera optimala rutter samtidigt. Utgående från inmatade gribfiler och din båts polarer (seglingsegenskaper) tar Expedition fram den optimala rutten från A till B genom vädersystemet. Visar optimala rutter för fältet av båtar samt för flera olika vädermodeller.Känslighetsanalys för optimala rutten. Möjlighet att korrigera vågförhållanden omvänd isokron funktion för grafisk analys of rutter.

AVANCERADE STARTFUNKTIONER OCH HJÄLPMEDEL VID BANKAPPSEGLING.

Kryss-läns bane support ,Tider till märken, laylines, nästa ben, Layline gränser,Start linjefunktioner,Manöverförmågan, girning, acc och inbromsning. Tid till startlinjens ändflaggor,Tid till start, linjefördel, vindlåsning, Rutnätsvisning på display.

 

WHAT IF ANALYSER ?
Enkelt stöd för handicupsegling mm.

STRIPCHART PROGRAM FÖR DISPLAY AV INSTRUMENTINFO GRAFISKT ELLER FÖR ANALYS AV GODTYCKLIGT VALD PARAMETER.

 Visning av märken, kurser, laylinjer, spår, AIS mål, radar, tävlingsinfo mm på sjökortet. Polarfunktioner för utskrift, analys och möjlighet att editera båtens polarer baserat på verklig prestanda. Segel tabell för info om segelbyten. Tävlingsfunktioner för spårning och analys av konkurrenter. Inspelningsfunktioner för båtens prestanda under tävling som kan spelas upp och analyseras i efterhand och för kalibrering av instrument och polarer, GPX fil import och export. Nummerfönster för att följa ett instrument eller värde.

What if, fönster. GPS info fönster, mm. 

SYSTEMKRAV :

Windows 8, 7 SP1, Vista med SP2 och tilläggen eller XP med SP3.

Windows 7 eller 8 med grafik processor rekommenderas.

Windows XP, dock ej längre med full funktionalitet. 

 

IPAD, IPHONE MM OMBORD SOM HJÄLPMEDEL

Med programvara typ VNC eller Splashtop kan du även enkelt och utan extra kostnad med en Ipad ombord få tillgång till PC:ns skrivbord (som kanske finns inne i båten) och applikationer och på så sätt köra Expedition på railen i en vattenskyddad Ipad.

 

TILL EXPEDITION FINNS INTEGRATIONER FÖR SMIDIG SAMVERKAN MELLAN DE FLESTA VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖRER AV INSTRUMENT OCH UTRUSTNINGAR.

B&G,

Bravo

Cosworth,

FaRo,

Furuno
DMK Yacht,
Garmin,
Koden radar,
KVH Quadro,
Navico Broadband radar,
Nexus NX2, FDX och NXR,
NKE,
NMEA 0183,
NMEA 2000
Ockam,

Raymarine
Racing Bravo,
Sailmon,

Simrad
Stowe,
Tacktick,
VSPARS,
AIS,
DSC och AIS-SART mottagare,

Comar,

Garmin,

Nasa,

True Heading

Samt en mängd olika typer av kompasser, Lasrar och sensorer som stöds.

Nätverksstöd.